گوجی <h3 style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; line-height: 34.5px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 23px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(244, 9, 9);">گوجی بری شیرین می تواند برای حفظ قند خون بسیار مفید باشد. این موارد عبارتند از:</span></h3><ul class="bs-shortcode-list list-style-check" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin-top: 0px; margin-right: 1.5em; margin-bottom: 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 25px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 20px; vertical-align: baseline; list-style: square; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; margin-left: 0px !important;"><li style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px; padding: 2px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 25px; font-family: inherit; font-size: 17px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin-top: 0px; margin-bottom: 9px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">به طور بالقوه قند خون را کاهش می دهد</p></li><li style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px; padding: 2px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 25px; font-family: inherit; font-size: 17px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin-top: 0px; margin-bottom: 9px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">تحمل فرد در برابر  قند خون را بهبود می بخشد</p></li><li style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px; padding: 2px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 25px; font-family: inherit; font-size: 17px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin-top: 0px; margin-bottom: 9px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">کاهش مقاومت به انسولین</p></li><li style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px; padding: 2px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 25px; font-family: inherit; font-size: 17px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin-top: 0px; margin-bottom: 9px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">بهبود و بازیابی سلول هایی که به تولید انسولین کمک می کنند</p></li></ul><h2 style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; line-height: 31.5px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(253, 2, 2);">چند نکته در مورد گوجی بری</span></h2><ol style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin-top: 0px; margin-right: 1.5em; margin-bottom: 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 0px !important;"><li style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px; padding: 2px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 25px; font-family: inherit; font-size: 17px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">در مورد طعم این میوه ، هیچ میوه ای در دنیا نیست که همه طعمش را بپسندند و گوجی بری با ذائقه اکثر ایرانیها سازگار است و طعمی بین قیصی و عناب دارد و بعضی از دوستان که ته مزه تلخ داخل این میوه حس می کنند به خاطر غلظت بالای آنتی اکسیدان موجود در میوه است.</li><li style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px; padding: 2px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 25px; font-family: inherit; font-size: 17px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">در مورد چربی سوزی این میوه باید گفت ارتباط مستقیم با متابولیسم بدن شما دارد و بعضی از دوستان به سرعت و بدون هیچگونه عوارضی لاغر می شوند و این موضوع بر روی 60 درصد و یا بیشتر از عزیزان اثبات شده است ولی کسانی نیز بودند که جواب نگرفته اند و به این علت که مبنای کار ما بر پایه صداقت است این مطالب را به صورت کامل جمع آوری کرده ایم.</li><li style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px; padding: 2px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 25px; font-family: inherit; font-size: 17px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">موضوع مهم دیگر تقویت سیستم ایمنی بدن کسانی است که این میوه را مصرف کرده اند به نحوی که تقریبا سرماخوردگی در پاییز و زمستان نداشته اند و این مورد نیز به علت غلظت بسیار بالای ویتامین سی گوجی بری است که تقریبا 50 برابر پرتقال است.</li><li style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px; padding: 2px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 25px; font-family: inherit; font-size: 17px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">قیمت ارائه شده در فروشگاه اینترنتی رویال میوه به این علت که وارد کننده اصلی و مستقیم این میوه هستیم بسیار مناسب است و در بسته بندی های بسیار زیبا و بهداشتی ارائه می شود.</li></ol><h2 style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; line-height: 31.5px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(253, 2, 2);">چای گوجی بری</span></h2><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin-top: 0px; margin-bottom: 9px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 25px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 17px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;">شما می توانید این میوه را به صورت چای و دمنوش هم استفاده کنید، تا از خواص گوجی بری بهره ببرید. این چای از میوه های خشک<strong> <a href="https://royalmive.com/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9/20-%DA%AF%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">گوجی</span> بری</a></strong> تهیه می شود. <strong><a href="https://royalmive.com/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9/20-%DA%AF%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html">چای گوجی بری</a></strong> برای بهبود کیفیت خواب و حفظ تعادل  بدن  مفید است که حاوی  مواد مغذی و آنتی اکسیدان ها است.</p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin-top: 0px; margin-bottom: 9px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 25px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 17px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><a href="https://royalmive.com/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9/20-%DA%AF%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html">قیمت گوجی بری</a></p>

نحوه مصرف گوجی بری جهت كاهش وزن و چربى سوزى <p><span style="font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">صبح قبل از صبحانه بيست تا سى عدد <a href="https://royalmive.com/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9/20-%DA%AF%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html">گوجی بری</a> (دو تا سه گرم)</span><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><span style="font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">در طول روز بيست تا سى عدد گوجی بری (دو تا سه گرم)</span><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><span style="font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">شب قبل از خواب هم بيست تا سى عدد(دو تا سه گرم)</span><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><span style="font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">اثرات چربی سوزی این میوه به حدی قوی است که فورا احساس گرسنگی می کنید در نتیجه بايد اشتهاتون رو طى هفته اول مصرف گوجی بری كنترل كنيد تا زمانى كه بدنتون به اين چربى سوزى عادت كنه به همين سادگى و بدون رژيم و ورزش علاوه بر اينكه وزن كم ميكنيد سيستم ايمنى بدن را به شدت تقويت كنيد.</span><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><span style="font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">توجه كنيد كه گوجی بری خشك بدون شكر افزودنی است و قرص و شربت لاغرى نيست كه داراى عوارض جانبى باشد و بر عكس سراسر منفعت است براى بدن.</span><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><span style="font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">گوجی بری هيچگونه محدوديت مصرفى نداره،ميتونيد با سالاد ميل كنيد ميتونيد با ماست ميل كنيد تو كيك و كوكى استفاده كنيد،،دم كنيد يا خالى مثل تنقلات مصرف كنيد</span><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);" /><span style="font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">همچنين هيچگونه ممنوعيت مصرفى براى هيچ گروه سنی نداره از بچه سه سال به بالا تا افراد مسن ۸۰ ساله (تنها محدودیت مصرف برای خانمهای باردار و شیرده هست که اونهم به خاطر اشباع بسیار بالای ویتامین آ میوه ست)</span></p>